Voorwoord door de auteur

Een leven gebaseerd op de waarheid is onwankelbaar. Alleen een verlies van de waarheid kan ons doen beven. De patriarchen en de profeten beefden bij de gedachte dat ze God zouden verliezen, dat ze Hem niet genoeg vreesden, dat ze Hem niet genoeg dienden. Ze beefden ook wanneer ze Zijn waarheid zagen ontkend worden. Hun geesteskinderen, de heiligen van de Kerk, schreden al zingend de bloederige arena's binnen, bogen het hoofd voor de bijl van de beul, huppelden de trappen naar de guillotine op en zongen in Zijn naam voor het vuurpeloton, en dit alles ter verdediging van Zijn waarheid. De lijst met de namen van de duizenden die vrijwillig hun leven opofferden om de waarheid te verdedigen, vormt de hoeksteen van ons katholiek erfgoed. Glimlachen naar de dood was de laatste daad op aarde van onze geestelijke voorvaderen.

Elkeen van hen had nochtans een obstakel te overwinnen vooraleer ze konden glimlachen in het aanschijn van de dood. Ze moesten de kracht benutten die het verstand en het hart voelen wanneer de waarheid ontkend wordt. De menselijke natuur heeft deze kracht in overvloed en de patriarchen, profeten en heiligen waren er, zoals de Heilige Schrift en kerkelijke geschiedenis getuigen, rijkelijk van voorzien door hun Schepper. Zij moesten hun woede benutten.

Er bestaat tegenwoordig veel woede op de aarde en het grootste deel ervan draagt de handtekening van chaos en meedogenloos verdriet, beiden een geschenk van Lucifer aan zijn aardse troepen. Er groeit echter ook een gemurmel gestoeld op heilige woede, een gemurmel dat herinneringen oproept aan de bloederige arena's, het gefluister van een zwaaiende bijl en de zucht van het vallende mes. Want er is een leugen verteld, een grove leugen die God lastert. Een leugen die snijdt als een mes. Zij identificeert de vrienden van God door de wonden die zij dragen nadat zij haar horen. Het snijvlak van dit fataal gerucht bestaat uit drie simpele woorden: "Fatima heeft afgedaan".

Het doel van een leugen is de waarheid te verbergen. Het resultaat van een leugen is dat zij diegenen die de waarheid zoeken, kwetst, diegenen die de waarheid verdedigen, aanvalt en diegenen die de waarheid verder vertellen, ongeloofwaardig maakt.

Onze hele leven is gebaseerd op de waarheden die we hoorden op de schoot van onze moeders, op de waarheden die ons tijdens onze jeugd ingefluisterd zijn voor het slapen gaan, op de waarheden die we uit de traditie van de familie haalden. Op deze pijlers rusten ons verleden, ons heden en onze toekomst.

In de Kerk en de Staat zijn er vandaag mensen die omwille van bepaalde redenen samenzweren om de Leugen te verspreiden door de geloofwaardigheid van hen die de Hemelse waarheid verdedigen te ondermijnen. In hun kielzog schreeuwt een plaag van gewonde harten het uit. Ons heilig erfgoed zelf staat onder verdenking. Werden we belogen op de schoot van onze moeders, tijdens onze jeugd en voor het slapen gaan ? Is de Kerk niet onze Moeder ? Heeft Zij ons belogen ? De meeste mensen wankelen onder het gewicht van hun verdenkingen. Sommigen begeven het. Sommigen beginnen te twijfelen aan de Hemel zelf. Diegenen die niet struikelen of vallen onder het geweld van de Leugen, maar rechtop blijven staan, zijn de aarde opnieuw aan het bevruchten met het geheim van de heiligen — de kennis dat de Hemel niet liegt.

Wat de boodschap van Fatima betreft zijn de belangen zo groot dat Lucifer zelf nu een rol begint te spelen bij het aanvallen van Fatima's verdedigers. In de frontlinies van het gevecht, zwaaiend met de vlag van Fatima voor de rangen van de vijanden van de Hemel, weigert de "Internationale Fatima rozenkrans kruistocht" zich terug te trekken of over te geven. Diegenen die in het verleden geprobeerd hebben het apostolaat met de grond gelijk te maken, weten dat het een geweldige vijand van de Leugen zal blijven zolang Pater Nicholas Gruner, de oprichter en directeur, de drijvende kracht blijft. Hun taak is dan ook Pater Nicholas Gruner te vernietigen.

Om dit te bereiken moet een man het zwijgen opgelegd worden, die er zodanig op aandringt dat de Paus en de bisschoppen van de wereld de verzoeken van O.L.Vrouw van Fatima moeten gehoorzamen, dat hij waarschijnlijk de meest controversiƫle priester in de huidige Kerk is geworden. Wie is hij ? Wat is hij ? Waarom is zijn vernietiging zo belangrijk voor de vijanden van Fatima ? Waarom spenderen zij zo veel tijd, geld en energie om hem van het toneel te doen verdwijnen ? We moeten zijn persoonlijke geschiedenis onderzoeken om hierop het antwoord te vinden.

...Francis Alban.Terug naar de hoofdpaginaCopyright 1996 - 2012 The Fatima Network