VOETNOTEN

Pater Gruner, Memories of My Mother, The Fatima Crusader, Nummer 47, Zomer 1994, blz.11. 2 Pater Nicholas Gruner, A Personal Thank You From Father Gruner, The Fatima Crusader, Nummer 30, Winter 1989, blz.1. 3 William Thomas Walsh, Our Lady of Fatima, New York, The Macmillian Company, blz.52. 4 Fatima in Lucia's Own Words, Zuster Lucia's Derde Memoires, blz.104. 5 Ibid, blz.102 6 Ibid, blz.104 7 Ibid. 8 Broeder Michel de la Sainte Trinité, The Secret of Fatima Revealed, blz.7. 9 Broeder Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth about Fatima, Deel III, The Third Secret, Buffalo, New York, Immaculate Heart Publications, blz.479-481. 10 William Thomas Walsh, Our Lady of Fatima, blz.80. 11 Ibid, blz.145. 12 Ibid, blz.148-149. 13 Ibid, blz.149. 14 Fatima in Lucia's Own Words, Zuster Lucia's Derde Memoires, blz.102. 15 Ibid, blz.104-105, 107-108. 16 Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, Buffalo, New York, Immaculate Heart Publications, blz.38. 17 Ibid, blz.42. 18 Ibid, blz.44. 19 Ibid, blz.45. 20 Ibid, blz.47-48. 21 Ibid, blz.47 22 Paus Pius XII, uit de Apostolische Grondwet, Munificentissimus Deus, uitgevaardigd op 1 november 1950; Denzinger - The Sources of Catholic Dogma 2331-2333. 23 The Life of Saint Margaret Mary Alacoque, Bisschop Emile Bougaud, blz.263-273, Tan Books and Publishers, Rockford, Illinois. 24 Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, Buffalo, New York, Immaculate Heart Publications, blz.578-579. 25 Dit heiligdom is uniek onder de Mariale heiligdommen. De Karmelieten baden tot O.L.Vrouw, hun perfect voorbeeld, voor steun, en Zij leidde hen naar Aylesford, Engeland, in 1241 met de hulp van de H. Simon Stock. Op 16 juli 1251 ging Simon Stock naar zijn cel om er met heel zijn hart te bidden voor de tussenkomst van Onze Dierbaarste Moeder. De cel van de H. Simon Stock baadde in licht toen O.L.Vrouw aan hem verscheen. Zij hield de scapulier in Haar hand, en droeg er Zelf een. Ze maakte van de scapulier een teken van Haar speciale liefde en bescherming voor hen. Ze zei aan de H. Simon: "Het zal voor u en alle Karmelieten een voorrecht zijn dat wie sterft, gekleed in deze scapulier niet in het eeuwige vuur zal terechtkomen. Het zal een teken van redding zijn, een bescherming in gevaarlijke omstandigheden en een eed van vrede." 26 Broeder François de Marie des Anges, Boek een, Fatima: The Astonishing Truth, Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York, blz.104 en ook, Fatima in Lucia's Own Words, Zuster Lucia's Vierde Memoires, blz.162. 27 Kopie van een document dat in het Bisdom van Avellino wordt bewaard. 28 Congratulations Father Nicholas Gruner, The Fatima Crusader, Nummer 53, Zomer 1996, blz.1-2; ook, Foto van de Wijding van Pater Gruner, The Fatima Crusader, Nummer 18, Oktober-December 1985, blz.13. 29 Pater Nicholas Gruner, A Canonical Recourse to the Sacred Congregation for the Clergy, The Fatima Crusader, Nummer 53, Zomer 1996, blz.19-20; ook Pater Nicholas Gruner, Father Gruner's Letter to Cardinal Innocenti, The Fatima Crusader, Nummer 29, September-November 1989, blz.34. 30 Introducing the new Executive Director, The Fatima Crusader, Nummer 1, Zomer 1978, blz.1. 31 Recent Events, The Fatima Crusader, Nummer 3, Zomer 1979, blz.3. 32 News of the Apostolate, The Fatima Crusader, Nummer 5, Lente en Zomer 1980, blz.3. 33 Recent Events, The Fatima Crusader, Nummer 3, Zomer 1979, blz.3. 34 Recent Events, The Fatima Crusader, Nummer 2, Lente 1979, blz.4. 35 Ibid. 36 Ibid, blz.5. 37 The Fatima Crusader, Nummer 6, Kerstmis 1980, blz.15; herdrukt uit The Catholic Register, een artikel geschreven door Stan Koma. 38 Recent Events, The Fatima Crusader, Nummer 2, Lente 1979, blz.4. 39 Correspondentie tussen Pater Gruner en Aartsbisschop Palmas. 40 Hamish Fraser, Fatal Star, Long Prairie, Neuman Press, 1986, blz.159. 41 New Hope for the Fatima Apostolate in Canada, The Fatima Crusader, Nummer 6, Kerstmis 1980, blz.13-15. 42 Brief met uitnodiging aan de afvaardigingen met de originele en officiële handtekening van Albert Setz-Degen, Intenationaal Secretaris van het Blauwe Leger, van 31 januari 1981, gestuurd uit Bazel, Zwitserland. 43 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, eerste editie, blz.153. 44 Ibid. 45 Broeder François de Marie des Anges, Fatima, The Only Way to World Peace, blz.91. 46 Brief van Pater Gruner aan Paus Johannes Paulus II, Juni 1981, uit Pater Gruners persoonlijke archief. 47 Pater Nicholas Gruner, Father Gruner's Letter to Cardinal Innocenti, The Fatima Crusader, Nummer 29, September-November 1989, blz.35. 48 Pater Nicholas Gruner,Canonical Recourse to the Sacred Congregation for the Clergy, The Fatima Crusader, Nummer 53, Zomer 1996, blz.23. 49 Father Gruner's Letter to Cardinal Innocenti, The Fatima Crusader, Nummer 29, September-November 1989, blz.35. 50 Ibid. 51 Geschreven verslagen van het Aartsbisdom van Ottawa; van Sint Catharines en anderen, uit verschillende periodes in de jaren '70 en '80 worden nog steeds bewaard in Pater Gruners persoonlijke archief. Er zitten ook verslagen van de jaren '90 bij. 52 Jean Madiran, The Vatican-Moscow Agreement, The Fatima Crusader, Nummer 16, September-Oktober 1984, blz.5; oorspronkelijk gepubliceerd in Itineraires, Februari 1984, Parijs, Frankrijk. 53 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, blz.183. 54 Pater Pierre Caillon, Regarding the Consecration of Russia, Sister Lucy's Recent Authorized Statements, The Fatima Crusader, Nummer 13-14, Oktober-December, blz.3; ook Pater Pierre Caillon, Fatima May 13, 1982. What Actually Happened? Was Russia Consecrated to the Immaculate Heart of Mary?, The Fatima Crusader, Nummer 16, September-Oktober 1984, blz.22; ook gepubliceerd in Fidelité Catholique, April 1983, BP 217-56402 Auray Cedex, Frankrijk; ook, Stella Maris, Nummer 170, Juni 1983; ook, Ephemerides Mariologicae, 1983, blz.461-462. 55 Ibid. 56 Ibid. 57 Ibid. 58 Ibid; zie ook de belangrijke voetnoot hierover, Broeder François de Marie des Anges, Tragedy and Triumph, hoofdstuk 4, voetnoot 125, blz.226. 59 Pater Pierre Caillon, op.cit.; zie ook de Pauselijke Aankondiging van het Heilige Jaar, uitgevaardigd op 6 januari 1983. 60 John Haffert, A Reported Interview with Sister Lucy; ook Hamish Fraser, Last Minute News Flash, The Fatima Crusader, Nummer 9-10, Oktober-December, 1982, blz.4,5,31. 61 Pater Joseph de Sainte Marie, Letter to Hamish Fraser van 16 januari 1983; gepubliceerd in The Fatima Crusader, Nummer 13-14, Oktober-December 1983, blz.10-13. 62 Pater Pierre Caillon, Sister Lucy's Recent Authorized Statements, The Fatima Crusader, Nummer 13-14, Oktober-December 1983, blz.3. 63 Pater Joaquin Maria Alonso S.T.D., Doctor in de Filosofie, Officieel Archivaris van Fatima, Meaning of the Consecration of Russia, The Fatima Crusader, Nummer 50, Herfst 1995, blz.13. Eerder gepubliceerd in Madrid, Spanje, in 1979. 64 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: The Only Way to World Peace, blz.78. 65 Ezekiël: 33:1-7. 66 Lukas: 10:16. 67 Paus Pius XI, Encycliek: Divini Redemptoris, paragraaf 58. 68 Ibid, paragraaf 5. 69 Ralph M. Wiltgen S.V.D., The Rhine Flows into the Tiber, blz.274. 70 Ibid, blz.274-275. 71 Malachi Martin, The Jesuits, blz.85-88. 72 Pater Pierre Caillon, op. cit., blz.22-23. 73 Pater Paul Leonard, The Plot to Silence Our Lady, The Fatima Crusader, Nummer 20, Juni-Juli 1986, blz.9-13; ook Pater Paul Leonard, The Vatican-Moscow Agreement Has Silenced Our Lady, The Fatima Crusader, Nummer 22, April-Mei 1987, blz.12-15; ook Pater Paul Leonard, The Blue Army Leadership Has Followed a Deliberate Policy of Falsifying the Fatima Message, The Fatima Crusader, Nummer 22, April-Mei 1987, blz.26-28. 74 Pater Joseph de Sainte Marie, Letter to Hamish Fraser van 16 januari 1983, gepubliceerd in The Fatima Crusader, Nummer 13-14, Oktober-December 1983, blz.10-13. 75 Hamish Fraser, Address to International Fatima Rosary Crusade Symposium, Vaticaanstad, 24 november 1985, gepubliceerd in The Fatima Crusader, Nummer 19, Februari-April 1986, blz.7. 76 Ibid, blz.13. 77 Ibid, blz.13. 78 Ibid, blz.13-14. 79 Pater Paul Leonard, The Vatican-Moscow Agreement Has Silenced Our Lady, The Fatima Crusader, Nummer 22, April-Mei 1987, blz.12. 80 Soul Magazine, Maart-April 1986, blz.9, geciteerd in The Fatima Crusader, Nummer 22, April-Mei 1987, blz.12. 81 Pater Paul Leonard, The Vatican-Moscow Agreement Has Silenced Our Lady, The Fatima Crusader, Nummer 22, April-Mei 1987, blz.13. 82 Ibid, blz.12-15; ook Pater Paul Leonard, The Blue Army Leadership Has Followed a Deliberate Policy of Falsifying the Fatima Message, The Fatima Crusader, Nummer 22, April-Mei 1987, blz.12-15, 26-28. 83 Pater Joseph de Sainte Marie, Letter to Hamish Fraser, The Fatima Crusader, Nummer 13-14, Oktober-December 1983, blz.10. 84 Pater Paul Leonard, The Vatican-Moscow Agreement Has Silenced Our Lady, The Fatima Crusader, Nummer 22, April-Mei 1987, blz.12. 85 Pater Nicholas Gruner, World Enslavement or Peace: It's Up to the Pope, Fort Erie, Canada, Fatima Crusader Publications, 1988. Dit boek is een goed gedocumenteerde bron van informatie om een inzicht in dit vitaal punt te verwerven. 86 The Catholic Church Betrayed, The Fatima Crusader, Nummer 17, Februari-April 1985, blz.7. 87 Ibid, blz.9. 88 Ibid, blz.10 89 Pater Paul Leonard, The Blue Army Leadership Has Followed a Deliberate Policy of Falsifying the Fatima Message, The Fatima Crusader, Nummer 22, April-Mei 1987, blz.27. 90 Michael Gorbachow, Speech in Tashkent, Richard N. Ostling, Time Magazine, 12 januari 1987; ook gepubliceerd in de Oezbeekse krant Pravada Vostoka, en het verslag werd geciteerd door de Keston College News Service van 11 december, 1986. 91 Zie Appendix III voor de tekst van dit Interview met Zuster Lucia door Pater Fuentes; ook Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, blz.503-509; ook Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, blz.26-32. 92 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, blz.31. 93 Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, blz.551. 94 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, blz.31; Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, blz.551. 95 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, Nummer 251, Oktober 1992, blz.4; Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, blz.30; Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, blz.551. 96 Zie Boek II, Hoofdstuk 1 van dit werk "Schisma en het Algemeen Welzijn." 97 Kardinaal Mindzenty, Memoirs, blz.412-413. 98 Ibid. 99 Aktes 20:28-31. 100 Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, blz.701-702. 101 Dr. David Allen White, The Mouth of the Lion, blz.79. 102 Bisschop Fulton, Letter to Father Gruner van 9 augustus 1989, gepubliceerd in The Fatima Crusader, Nummer 29, September-November 1989, blz.40. 103 L'Osservatore Romano, 17 mei 1982, Engelse uitgave; ook gepubliceerd in The Fatima Crusader, Nummer 9-10, Oktober-December 1982, blz.5-8. 104 Pater Paul Leonard, Incardination Offered on Condition of Silence, The Fatima Crusader, Nummer 29, September-November 1989, blz.39. 105 Pater Paul Leonard, Some Vatican Officials Attempt to Silence and Suppress Our Lady of Fatima and Father Gruner, The Fatima Crusader, Nummer 29, September-November 1989, blz.4. 106 Pater Nicholas Gruner, Letter to Cardinal Innocenti, The Fatima Crusader, Nummer 29, September-November 1989, blz.37-38. 107 Zie Appendix III van dit boek. 108 Father Gruner in India, The Fatima Crusader, Nummer 18, Oktober-December 1985, blz.13, titel. 109 The Fatima Cruasader, Nummer 39, Winter 1992, blz.20, titel. 110 Father Gruner Speaks World-Wide on the Only Daily Radio Program Dedicated to Our Lady's Fatima Message, The Fatima Crusader, Nummer 30, Winter 1989, blz.34. 111 Soul Magazine, Januari-Februari 1990, blz.29. 112 Pater Paul Leonard, The Plot to Silence Our Lady Thickens, The Fatima Crusader, Nummer 31-32, Maart-Mei 1990, blz.5 113 Ibid, blz.5-6. 114 Ibid, blz.6. 115 The Fatima Crusader, Nummer 39, Winter 1992, blz.13, titel. 116 Ibid, blz.28, titel. 117 Ibid, blz.10, titel. 118 J. Kaess, Strange Goings On in Fatima, The Fatima Crusader, Nummer 44, Lente 1993, blz.35. 119 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, Augustus-September 1992, blz.4. 120 Ibid. 121 Dokter Lacerda, Letter to Father Gruner van 20 december 1991, gepubliceerd in The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, Augustus-September 1992, blz. 5. 122 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, Augustus-September 1992, blz 4. 123 Ibid. 124 Ibid. 125 Ibid, blz.5. 126 Ibid. 127 Ibid, blz.5. 128 Ibid, blz.5, voetnoot 2. 129 Ibid, blz.4. 130 Ibid. 131 Invitation to International Peace Coference, herdrukt in The Fatima Crusader, Nummer 43, Winter 1993, blz.16. 132 L'Osservatore Romano, 7 oktober 1992, Italiaanse uitgave; ook L'Osservatore Romano, 14 oktober 1992, laatste pagina, Engelse uitgave. 133 The Fatima Crusader, Nummer 43, Winter 1993, blz.13, titel. 134 Ibid. 135 H. Johannes 2:5. 136 Police Report, The Fatima Crusader, Nummer 43, Winter 1993, blz.9. 137 Ibid, blz.9. 138 Ibid, blz.9. 139 Ibid, blz.9,28; ook J. Kaess, Strange Goings On in Fatima, The Fatima Crusader, Nummer 44, Lente 1993, blz.34. 140 The Fatima Crusader, Nummer 46, Winter 1994, blz.15. 141 Ibid. 142 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, Oktober 1992, blz.1. 143 Ibid, blz.2. 144 Ibid, blz.2; ook The Fatima Crusader, Nummer 44, Lente 1993, blz.36. 145 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, Oktober 1992, blz.2. 146 Ibid, blz.5. 147 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, Augustus-September 1992, blz.3, voetnoot 4. 148 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, November 1992, blz.9. 149 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, Oktober 1992, blz.4. 150 Paus Pius XI, Encycliek: Divini Redemptoris, paragraaf 58. 151 Paus Johannes XXIII, Openingstoespraak voor het Tweede Vaticaans Concilie; ook, Ralph M. Wiltgen S.V.D., The Rhine Flows Into the Tiber, blz.15. 152 Paus Pius X, Encycliek: Pascendi Dominici Gregis, paragraaf 3, uitgevaardigd op 3 juli 1907. 153 Josef Kardinaal Ratzinger, de autobiografie, La Mia Vita, April 1997; ook The Wanderer, 8 Mei, 1997, b/z 7. 154 1983 Codex van de Kerkelijke Wetgeving, Can. 212, 215, 216 en 299. 155 Can. 290 van de Codex van het kerkelijk recht van 1983 zegt: "Nadat ze werd ontvangen, kan een Heilige Wijding nooit ongeldig worden verklaard." Een geestelijke kan echter wel zijn geestelijke status verliezen. Dit wil niet zeggen dat het kenmerk van het priesterschap opgeheven wordt. Het Concilie van Trente, hoofdstuk 3, Can. 4 zegt duidelijk: " ... als iemand zegt dat de wijding geen definitief kenmerk met zich brengt of dat iemand die ooit priester was weer een leek kan worden: laat hem vervloekt zijn." 156 A Canonical Recourse to the Sacred Congregation for the Clergy, The Fatima Crusader, Nummer 53, Zomer 1996, blz.21. 157 Ibid. 158 Ibid. 159 Ibid, blz.22. 160 Ibid, blz.23-24. 161 Ibid, blz.24. 162 Can. 384 van de Codex van het kerkelijk recht van 1983 verklaart dat een bisschop "speciale zorg moet dragen voor priesters naar wie hij moet luisteren als zijn helpers en raadgevers. Hij moet opkomen voor hun rechten..." 163 A Canonical Recourse to the Sacred Congregation for the Clergy, The Fatima Crusader, Nummer 53, Zomer 1996, blz.24. 164 Ibid. 165 Ibid, blz.24-25. 166 Can. 270-271 van de Codex van het kerkelijk recht legt de kerkelijke wetten omtrent incardinatie en excardinatie uit. 167 Iain Colquhoun, What Happened in 1929, The Fatima Crusader, Nummer 47, Zomer 1994, blz.29. 168 Ibid. 169 Eastern Churches Journal, Deel 1, blz.18-25. 170 De tweede afdeling van het Staatssecretariaat heeft als taak het vormen en onderhouden van relaties met de burgerlijke regeringen. The 1997 Annuario Pontifico, blz.1814, beschrijft de functies van de tweede afdeling gedetailleerder. 171 Eastern Churches Journal, op. cit., blz.34. 172 The Fatima Crusader, Nummer 33, Zomer 1990, blz.11. 173 Solange Hertz, Beyond Politics, Santa Monica, Californië, blz.170. 174 Ibid. 175 Catholic Family News, Augustus 1995, blz.13. 176 Pater Alonso, "Fatima Ante la Esfinge", Madrid, Spanje, 1979, blz.97; ook Broeder François de Marie des Anges, Fatima: the Only Way to World Peace, blz.78. 177 Father Nicholas Gruner, Special Report - Second International Bishops Peace Conference, The Fatima Crusader, Nummer 48, Winter 1995, blz.20. 178 Ibid. 179 Ibid, blz.20-21. 180 Catholic Family News, November 1996, blz.4. 181 Bisschop Francis Clement Kelly, Blood Drenched Altars, blz.102. 182 Nadat Abt Schullenberg, rector van het heiligdom van Guadeloupe, zijn ongeloof in de realiteit van de verschijning van O.L.Vrouw in Guadeloupe uitdrukte, brak een storm van protest uit, waardoor hij ontslag moest nemen uit zijn post. 183 Aartsbisschop Emmanuel Milingo, Archbishop Milingo's Dramatic Speech, The Fatima Crusader, Nummer 48, Winter 1995, blz.20. 184 Ibid. 185 Zie Appendix IV van dit boek. 186 Catholic Family News, Januari 1995, blz.7. 187 Bisschop Francis Clement Kelly, Blood Drenched Altars, blz.103. 188 Monseigneur Roche, Pie XII devant l'Histoire, blz.52-53; ook, Inside the Vatican, Januari 1997, blz.6-7. 189 Matteüs 16:19. 190 Het Tweede Concilie van Lyon (1274) leert: "Iedereen die klachten heeft, mag een beroep doen op de Heilige Roomse Kerk in verband met zaken die de kerkelijke rechtbank aangaan; en in alle zaken waarvoor kerkelijk onderzoek vereist is, mag men op haar oordeel rekenen," Denzinger, dertigste editie, paragraaf 466; ook het Eerste Vaticaans Concilie (1870) zegt: "Omdat door het Goddelijke recht door het apostolisch primaatschap de Roomse Paus aan het hoofd van de hele Kerk staat, leren en verklaren we ook dat hij de opperrechter van de gelovigen is en dat men een beroep op hem kan doen in alle zaken die onder de kerkelijke bevoegheid vallen," Denzinger, dertigste editie, paragrafen 1830-1831; zie ook de Codex van het kerkelijk recht van 1983, Can.221; 1405 Nr.1. 191 Pater Laurentin verklaarde dit tijdens een praatshow op de Italiaanse televisie, FORMAT-MISTERI, nadat Paolo Apolito hem omtrent dit onderwerp uitdaagde; Giovanni Minoli, regisseur; Lorenza Roschini, interviewer; Herfst 1995. 192 Christopher A. Ferrara, Esq., Aartsbisschop: "Er is een samenzwering tegen deze priester", The Fatima Crusader, Nummer 54, Winter 1997, blz.73-74. 193 Ibid, blz.74-75. 194 De brief van 10 januari 1996 van Aartsbisschop Arulappa zit in Pater Gruners persoonlijk archief. 195 Geciteerd uit de brief van Aartsbisschop Carlos Curtis, de Apostolische Nuntius van Canada, Protocolnummer 8007/95, uit de originele brief van Aartsbisschop Sepe. 196 De verklaring van 26 januari 1996 van de Bisschop van Avellino aan Pater Gruner zit in het persoonlijk archief van deze laatste. 197 Soul Magazine, Deel 47, nr. 1. 198 Pater Zweber van St. Paul, Minneapolis, uit het Blauwe Leger. 199 Christopher A. Ferrara, Esq., op.cit.,blz.75. 200 De brief van 10 januari 1996 van Aartsbisschop Araluppa zit in Pater Gruners persoonlijk archief. 201 Christopher A. Ferrara, Esq., op.cit.,blz.76. 202 Ibid. 203 Het decreet van 20 september 1996 van de Congregatie van de Geestelijken, getekend door Aartsbisschop Sepe en Kardinaal Sanchez, Protocolnummer 96002499, blz.11. 204 Aartsbisschop Benedict To Varpin, Welcome to Fatima 2000, The Fatima Crusader, Nummer 54, Winter 1997, blz.32. 205 Paus Paulus VI, dialoog van 29 juni 1972; ook Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, blz.273. 206 Amerio, Iota Unam, Sarto House, Kansas City, MO (1996), blz.6. Eerst gepubliceerd in Italië, 1985. 207 Monseigneur Roche, Pie XII devant l'Histoire, blz.52-53; ook Inside the Vatican, Januari 1997, blz.7. 208 Uwe Rijk Come, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. 209 Het verzoek tot verwijdering van een Kardinaal moet aan de Paus zelf gericht worden volgens Can.1449 en de authentieke interpretatie van die Canon. (CF. Antwoord op de PCIV/67-84, 01-07-1976, AAS 68 (1976) 635; CLD8 [1973-1977] 1091-1092). 210 Fatima in Lucia's Own Words, Zuster Lucia's Derde Memoires, blz.104-105. 211 Ibid. 212 Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, blz.505; zie ook Appendix III. 213 The Fatima Crusader, Nummer 24, blz.2-3. World Enslavement or Peace... It's Up to the Pope, blz.23-31. 214 Zuster Lucia, op.cit., blz.105. 215 Zie voetnoot 264, Hoofdstuk 4, Boek II van dit werk. Zie ook Appendix III van dit boek. 216 L'Osservatore Romano, 26 maart 1984, Italiaanse uitgave. Fotografisch weergegeven in het foto-gedeelte van dit boek. 217 Paus Pius XII, Evangelii Praecones, 2 juni 1951. 218 Jeremiah, Hoofdstuk 6, V10; V14. 219 Ibid, V16. 220 Josef Kardinaal Ratzinger, zijn autobiografie, La Mia Vita, ook The Wanderer, 8 mei 1997, blz.1. 221 Ibid, blz.1. 222 Ibid, blz.7. 223 Zie Appendix VII. 224 Omdat Jeruzalem er niet in slaagde voldoende aandacht aan de waarschuwing van de Profeet Jeremiah te schenken, werd de stad in 580 v.C. overwonnen en werd haar belangrijkste burger voor 40 jaar in gevangenschap gehouden. In 70 n.C. werd Jeruzalem totaal vernietigd en er bleef "geen steen meer op een steen" (Matteüs 24:2) liggen omdat de stad haar Messias en Redder, die het lot van Jeruzalem voor haar ongeloof voorspelde, niet erkende. 225 H. Johannes 10:1-3. 226 Isaias 45:19. 227 H. Thomas van Aquino, Treatise on Law, Summa Theologica, I-II, Q 90, Art. 4. 228 Galaten 2:11-14. 229 Galaten 6:10. 230 Apocalyps 19:16; 1Tim.6: 14-15. 231 H. Thomas van Aquino, Summa Theologica, I-II, Q 90, ook, John A. McHugh, OP en Charles J. Callan, OP, Moral Theology, John F. Wagner, Inc., New York 1929, Vol. 1, blz.90-91. 232 John A. McHugh, OP en Charles J. Callan, OP, Moral Theology, Vol. 1 blz.467-470. 233 Galaten 2:14. 234 H. Thomas van Aquino, Summa Theologica, II-II, Q 33, Artikel 4. 235 H. Robertus Bellarmino, Tom IV, Voorstel XVI. 236 Osea 4:6, Confraternity Uitgave. 237 Paus Paulus VI, Encycliek: Signum Magnum, 12 mei 1967. 238 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, blz.279. 239 Het Jezus magazine, gepubliceerd in Rome, citeerde Kardinaal Ratzinger in haar nummer van 11 november 1984 over het derde geheim van Fatima en de opmerkingen van Ratzinger worden geanalyseerd en becommentarieerd door Pater Joseph de Sainte Marie in The Fatima Crusader, Nummer 18, Oktober-December 1985, blz. S-4. 240 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: the Only Way to World Peace, blz.91. 241 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, blz.28. 242 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: the Only Way to World Peace, blz. 90-91. 243 Michael Davies, Religious Liberty and the Secular State, Catholic Family News, Augustus 1996. 244 Matteüs 12:31-32. 245 Fatima in Lucia's Own Words, Zuster Lucia's Derde Memoires, blz.105. 246 Raccolta, blz.247, nr.339. 247 Exodus, Hoofdstuk 14. 248 Deirdre Manifold, Fatima and the Great Conspiracy, zevende editie, blz.112, 137. 249 Exodus, Hoofdstuk 14. 250 Fatima in Lucia's Own Words, Zuster Lucia's Derde Memoires, blz.105; Vierde Herinneringen, blz.162. 251 John A. McHugh, OP en Charles J. Callan, OP, Moral Theology, Vol. 2, blz. 571-572, 580-581. 252 1 Corinthiërs, Hoofdstuk 8. 253 Geciteerd door The Wall Street Journal, 9 november 1978. 254 H.Augustinus, De Stad van God. 255 H. Johannes 12:31, 14:30, 16:11. 256 Genesis 3:15. 257 H. Matteüs 12:30. 258 H. Markus 9:39. 259 Een gedetailleerde uitleg over de Perestroika-grap kan gevonden worden in: Anatoliy Golitsyn, The Perestroika Deception, gepubliceerd door Edward Harle Limited, Londen, 1995. 260 Floridi, S.J., Moscow and the Vatican, Ardis, Ann Arbor, 1986. 261 Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel I, Fatima: Science and the Facts, blz.180. Nota: Over Zichzelf sprekend in de derde persoon vooraleer O.L.Vrouw van Fatima zichzelf bekend maakte op 13 oktober 1917 als O.L.Vrouw van de Rozenkrans. Ze zei op 13 juli over O.L.Vrouw van de Rozenkrans: "Alleen Zij kan jullie helpen." 262 Het interview van Pater Fuentes met Zuster Lucia van 26 december 1957. Zie Appendix III. 263 De exacte woorden van Zuster Lucia zoals geciteerd in de drie paragrafen, die onmiddellijk het nummer van de voetnoot in de tekst voorafgegaan, worden als juist bevestigd door twee onafhankelijke getuigen - Pater Rocha en William Thomas Walsh zoals verder is uitgelegd. In zijn werk, .O.L.Vrouw van Fatima, blz.226, uitgegeven door de Macmillan Company in 1948, en op blz.221 in de uitgave van 1954 door Image Books-Doubleday, citeert Professor William T. Walsh Zuster Lucia. Ze specificeerde duidelijk Rusland en niet de wereld als object van de toewijding door de Paus en de bisschoppen. Zowel Pater Rocha, in 1986, als Professor Walsh, in 1948 en 1954, getuigen dat het antwoord op de vraag of als de toewijding van Rusland niet gebeurde, dat zou betekenen dat "elk land zonder uitzondering door het communisme zou overwonnen worden", was "Ja". Het is Pater Rocha die verder gaat en vraagt of dat ook de Verenigde Staten van Amerika inhoudt. Het antwoord van Zuster Lucia was weer "Ja". Pater Rocha werd geïnterviewd door Louis Kacmarek. In 1986 publiceerde die wat hij zelf uit de mond van Pater Rocha had gehoord. De verklaringen van Pater Rocha staan in het boek, The Wonders She Performs, door Louis Kacmarek, blz.159, gepubliceerd in 1986. De verklaringen van Zuster Lucia, zoals vermeld, omtrent de verklaringen van de Heer in Rianjo, werden gedocumenteerd in Broeder Michel de la Sainte Trinité's werk, The Secret and the Church, blz.464. 264 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: the Only Way to World Peace, blz.91. 265 Fatima in Lucia's Own Words, Zuster Lucia's Derde Memoires, blz.105. 266 Broeder François de Marie des Anges, Fatima: the Only Way to World Peace, blz.91. 267 Ibid. 268 Ibid, blz.78. 269 L'Osservatore Romano, 17 mei 1982, de Engelse uitgave. 270 Broeder Michel de la Sainte Trinité, Deel III, The Third Secret, blz.279. 271 H. Robertus Ballarmino, Tom IV, Voorstel XVI, blz.470, Tom II, de Romano Pontifice, Hoofdstuk 29, blz.417; ook H. Thomas Aquinas, Summa Theologia, I-II, Q 33, Artikel 4.Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network