Appendix IV


Weergegeven met de toestemming van de Fatima Crusader, nummer 48.

De dramatische toespraak van Aartsbisschop Milingo

Wat volgt is een ingekorte weergave van de toespraak die Aartsbisschop Emmanuel Milingo gaf op de Tweede Bisschoppenconferentie over Wereldvrede in Mexico City op zondag, 13 november, 1994.

Aartsbisschop Milingo, voormalig Ordinarius van Lusaka, Zambia, bekleedt nu zelf een hoge positie binnen het Vaticaan. Hij leeft en werkt reeds 10 jaren in Rome. Hij is niet alleen een van de jongsten die ooit tot aartsbisschop benoemd werden (toen hij 39 was), hij heeft ook veel ervaring in vele verschillende aspecten van het katholieke kerkelijke leven.

Meer dan 1.000.000 mensen werden persoonlijk aangegrepen of geïnspireerd door een van de apostolische werken van de aartsbisschop. Bereisd als hij is, kwam hij van uit het Vaticaan naar de bisschoppenconferentie na een tussenlanding van enkele dagen in Japan.

Hooggeplaatste tussenkomst

In een van de meest opwindende tussenkomsten door de bisschoppen op de conferentie, vormt Aartsbisschop Milingo het perfecte voorbeeld van een ware herder die het onbevreesd opneemt voor de boodschap van Fatima, de katholieke bisschoppen en de rechten van het Fatima apostolaat om te vergaderen en vrij Haar boodschap te verkondigen.

Door Aartsbisschop Emmanuel Milingo

Laten we eerlijk zijn. De verantwoordelijkheid voor de toewijding rust niet bij de bisschoppen. Het zou onmiddellijk gebeuren als de Paus het bevel geeft. De bisschoppen zouden er zijn. Als er zouden tegenpruttelen, zijn er dat zeker niet veel, want de Mariale beweging in zijn geheel heeft plots veel invloed binnen de Kerk. Ik heb zelf 20.000 mensen zien deelnemen aan traditionele processies. Duizenden mensen komen.

Duizenden schrijven naar de Paus

Ik heb ook duizenden brieven gericht aan de Paus ontvangen voor de toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria. Ikzelf heb sinds 1991 vele, vele van deze brieven doorgegeven aan het Staatssecretariaat.

Brieven waarin om de toewijding gevraagd wordt, komen vanuit heel de wereld. Ik stuur ze zelf naar het Staatssecretariaat. Ik ben er vrij zeker van dat ze daar tegengehouden worden.

Misbruik van "gehoorzaamheid"

Ik neem het de bisschoppen echt niet kwalijk. Als er enkele weerstand bieden, zijn het er weinig. En brieven zoals deze (houdt een brief van een verantwoordelijke van het Staatssecretariaat tegen de Fatima Vredesconferentie in de hand) zullen sommige bisschoppen de moed in de schoenen doen zinken. Ze zijn er niet toe in staat aan een conferentie als deze deel te nemen.

Maar aan de andere kant toont deze brief van de Nuntius die ons verbiedt naar deze conferentie te komen aan hoe men gehoorzaamheid verkeerd kan interpreteren. Deze brief zegt aan de personen die toch naar hier kwamen dat ze ongehoorzaam waren omdat een officiële brief het hen had verboden.

Dan beven de mensen van angst. Hoe spijtig! Het is een vernedering voor een mens die een apostel is, een vernedering bedoeld om hem ervan te weerhouden zijn plichten uit te voeren volgens zijn eigen persoonlijkheid en karakter. Omwille van een brief zoals deze, zal zo iemand niet aan deze conferentie deelnemen.

Het is triest. Het is vernederend. Een brief zoals deze die circuleert en de mensen ervan weerhoudt naar een conferentie voor O.L.Vrouw te komen, tast de waardigheid van een mens aan. Terwijl u uitverkozen was om bisschop te worden en verantwoordelijkheid te dragen in uw bisdom, schort iemand nu de mogelijkheid op om uw plicht te vervullen en uw verantwoordelijkheid op te nemen.

Opschorting van autoriteit

Het is duidelijk dat zij onder opgeschorte autoriteit handelen. Geen enkele brief zou ons mogen vertellen hoe we onze bisdommen moeten besturen. Mijn aanwezigheid op deze conferentie beïnvloedt mijn beleid in mijn bisdom niet en tast mijn relatie met de Kerk in het algemeen niet aan. Ik ga naar een vergadering. Ik ga ook naar andere vergaderingen, niet alleen vergaderingen over Fatima.

Ik ga naar verschillende bijeenkomsten, dus waarom zou ik gecontroleerd moeten worden als ik naar deze bijeenkomst kom ? Het is wat mij betreft een grove belediging dat een brief zoals deze naar de bisschoppen gestuurd wordt en dat ze op deze manier onder druk gezet worden.

Ik kwam met opzet naar hier. Ja, met opzet. Ik schreef terug naar het Staatssecretariaat met de vraag of ze me de vereiste toestemming wilden geven. Ze schreven opnieuw. De brief telde drie handtekeningen. Ik vroeg mijn secretaris hen te laten weten dat ik naar de Fatima vredesconferentie ging!

Ik ben een apostel

Natuurlijk zal ik hen duidelijk van repliek kunnen dienen, want ik draag de verantwoordelijkheid voor wat ik doe. Mijn gezag werd niet opgeschort. Helemaal niet. Ik ben een apostel. Dat betekent dat ik de volledige verantwoordelijkheid draag voor wat ik doe.

Als deze brief hun manier om ons te controleren illustreert, betekent dat dat ze zelf de mensen niet vertrouwen aan wie ze autoriteit hebben verleend.

En dat is niet correct! Dat is helemaal niet correct.

Ik zal het de Heilige Vader zelf vertellen

Daarom zal ik deze brief, getekend door de Pauselijke Nuntius, graag naar de Heilige Vader brengen. Ik zal er tegen hem heel eerlijk over zijn, want ik heb deze weg al eens eerder afgelegd.

Ik zal het de Heilige Vader schriftelijk vertellen. Ik zal kanalen vinden waardoor ik hem kan bereiken en hem dit opsturen. Ik zal het uitleggen, zeggen dat ik het al meegemaakt heb, maar ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn aanwezigheid hier op en ik aanvaard de gevolgen.

En ik kan je verzekeren dat er geen gevolgen zullen zijn. Ik zal zeggen: als u geen bisschoppen hebt die de boodschap van Fatima kunnen uitdragen, laat ons dan tenminste een kans om dit te doen, wij, die te velde werken, geen bisdom hebben maar wel mensen. We zullen misschien niet kunnen bewerken dat de toewijding morgen plaatsvindt, maar we kunnen de mensen wel op de hoogte brengen van de eisen van de Heilige Maagd Maria.

We zijn daartoe in staat. We weten hoe we het aan de man moeten brengen en we gaan ermee door. Het is geen bisdom dat we hebben, wij hebben de wereld en we hebben te maken met duizenden en duizenden mensen. Daarom hebben we, wat de boodschap van de Heilige Maagd Maria betreft, de gelegenheid en de mogelijkheid. We kunnen dat toch geven.

Katholieken worden weggevaagd

Ik zou vooral hier de nadruk op willen leggen: ieder van ons moet evangelist worden. Het Koninkrijk van God eist geweld, Paus Paulus VI zei al dat iedereen een evangelist moest worden. We zijn niet in staat dit te bewerken.

Daarom sluiten duizenden mensen die maar juist kerkelijk geworden zijn zich, zoals in Zimbabwe, aan bij evangelische groeperingen. We hebben in Italië een tweede godsdienst: de getuigen van Jehova. Stel je dat voor! En in Frankrijk Moslims, enzovoort. Waarom ?

Omdat onze eigen mensen enkel gefixeerd zijn op bepaalde momenten van het leven zoals doop, huwelijk, eerste communie en zo verder. Niets vult echter de periodes ertussen in. Daarom worden ze weggevaagd door zoveel andere doctrines die ontstaan. We zien dat ze daardoor slachtoffers worden.

Waarom ? Omdat we er niet in slagen van hen volgelingen te maken. Niettemin kwam Jezus om volgelingen te maken.

Op je eigen benen staan

Niemand van ons gaat naar de hemel zonder een broeder, een zuster vast te houden. Iedereen moet uit de massa stappen en sterk genoeg in zijn eigen schoenen staan om een christen te zijn en dat christendom te belijden.

Ik ken een man die op een dag aan het bidden was. Toen een priester hem de biecht afnam, werd zelfs de priester in de biechtstoel bewogen door de aanwezigheid van God. Stel je voor hoe krachtig God Zichzelf manifesteerde op die gelegenheid!

We doen alsof het katholiek geloof een private aangelegenheid is. Dit is helemaal niet waar. Er moet nog veel gebeuren ook al zijn de voorwaarden voor de toewijding nog niet aanwezig. Niettemin denk ik dat we heel veel kunnen bereiken als iedere katholiek zich zou betrokken voelen bij het welzijn van de ganse wereld.

De wereld moet gered worden en hij moet gered worden door ieder van ons.

Om Aartsbisschop Milingo te bereiken, kan je naar zijn kantoor schrijven:
The Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerants,
Piazza S.Calisto No. 16, 00153 Rome, Italy.Terug naar de hoofdpagina

Copyright 1996 - 2013 The Fatima Network